Moninkertaistamme yrityksesi arvon

Yritysjärjestelyt ja arvonkasvu

Menemme syvemmälle. Teemme myös piilevän arvon näkyväksi ja löydämme oikean ratkaisun hyödyntää yrityksen täyden arvon yritys- ja rahoitusjärjestelyissä sekä arvonkasvuprojekteissa.

Palvelemme keskisuurten yritysten omistajia ja johtoa. Painopistealueitamme ovat ICT & media, B2B, B2C ja teollisuus.

Yritysarvo tuloksellisuuden mittarina

Yritysarvo on kattava tuloksellisuuden mittari ja arvonkasvu on välttämättömyys yrityksen olemassalololle. Arvokas yritys on myös hyvä yrityskansalainen, joka tuottaa arvoa omistajille, asiakkaille ja työntekijöille.

Aktiivisen omistamisen toimintatavalla on vahva ja todistettu positiivinen vaikutus yhtiön arvonkehitykseen. Toimintatapa perustuu Private Equity -viitekehykseen ja tarkoitamme sillä parhaiden käytäntöjen soveltamista yrityksen arvon kehittämisessä valitulla aikajänteellä. 

Yrityksen arvoon vaikuttaa kaksi osatekijää: 1) Valittu markkina ja markkinan odotetun kehityksen vaikutus kassavirtaan 2) Yrityksen tehokkuus ja kyvykkyys kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Aktiivisen omistamisen toimintatavassa:
  • asetetaan tavoite yritysarvolle ja omistajan tuotolle osikoina tai myyntihintana
  • valitaan markkinat, joilla toimitaan sekä varmistetaan toimintaan sopiva kyvykkyys ja tehokkuus 
  • haetaan tuottoa allokoimalla pääomia optimaalisen riski-tuotto –suhteen mukaisesti: 1) pidä, 2) pidä ja kehitä, 3) liittoudu, 4) kehitä ja myy tai 5) myy
 

Case: Arvonkasvuprojekti - Severa Oyj

Severa Oyj:n kolmivuotinen arvonkasvuprojekti saavutti maalinsa kun norjalainen Visma osti Severan laajentaakseen ja vahvistaakseen tuotevalikoimaansa.

Severan arvonkasvu oli tiimityön tulos, jossa perustajat, johto, ulkopuoliset hallituksen jäsenet, sijoittaja sekä Comsetin tiimi yhdessä Severan työntekijöiden kanssa tekivät hartiavoimin kovaa työtä. Severa sai myös kansainvälistä tunnustusta ja oli Red Herring 100 Global -voittaja sekä neljäs Deloitte Fast 50 -listalla. Olimme mukana tukemassa ja tekemässä arvonkasvua kolmen vuoden projektissa.

Lisää referenssejä »